Etap I

ZDROWIE NA SŁUŻBIE to nowoczesny program zdrowotny dla służb mundurowych. W programie wezmą dział funkcjonariusze i funkcjonariuszki Straży Miejskiej w Gdańsku (27 osób) oraz Miejskiej Komendy Policji w Gdańsku (27 osób).

Celem programu jest wzmocnienie zdrowotnych nawyków w radzeniu sobie z emocjami i stresem w pracy.

Biorąc udział w programie możesz wybrać własną ścieżkę i zdecydować na odpowiedni dla siebie zakres uczestnictwa. Możesz skorzystać ze szkolenia, indywidualnego coachingu, bezpłatnego karnetu sportowego, grupowych zajęć action-learning.

 

Trzy grupy. W każdej z nich 9 strażników miejskich i 9 policjatów. Jeden cel - zdrowie na służbie!

Grupa 1

  • Korzystasz z jednodniowego (8 h) szkolenia „Efektywna komunikacja i budowanie relacji jako strategia radzenia sobie ze stresem i emocjami na służbie”.

Grupa 2

  • Korzystasz bezpłatnie z miesięcznego karnetu na wybrane przez Ciebie zajęcia sportowe.

Grupa 3

  • Korzystasz z jednodniowego (8 h) szkolenia „Efektywna komunikacja i budowanie relacji jako strategia radzenia sobie ze stresem i emocjami na służbie”.
  • Korzystasz bezpłatnie z miesięcznego karnetu na wybrane przez Ciebie zajęcia sportowe.
  • Korzystasz z 3 bezpłatnych, indywidualnych spotkań
    z certyfikowanym coachem ICF, podczas których pracujesz ze swoimi indywidulanymi celami.
  • Korzystasz z 3 spotkań grupowych (9-osobowe), na których możesz wymieniać się doświadczeniami i uczyć od innych funkcjonariusz i funkcjonariuszek.
Zadanie współfinansowane ze środków GCPU w ramach Narodowego Programu Zdrowia:

Partnerzy programu: