Do uczestników

Program “Zdrowie na służbie”

Co? Po co? Dla kogo?

Cieszymy się, że postanowiłeś (-łaś) uczestniczyć w programie. Pracujesz w Straży lub Policji. Program jest skierowany właśnie do Ciebie. Celem programu jest budowanie zdrowych nawyków w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Czemu o Twoje zdrowie tu chodzi? Jak pokazują, zarówno światowe i lokalne badania, wiele osób pracujących w służbach mundurowych, mówi o doświadczaniu silnego stresu, który wpływa negatywnie na ich zdrowie. Funkcjonariusze i funkcjonariuszki mówią, że ich praca jest bardzo wymagająca. Trudno się z tym nie zgodzić. Z pracą w służbach mundurowych wiązać się może statystycznie częstsze doświadczanie ekstremalnie trudnych sytuacji z ludźmi. Łącznie z zagrożeniem życia własnego i innych osób. Jak wynika z badań fokusowych, stresotwórcze jest także samo funkcjonowanie w strukturach organizacyjnych, gdzie codziennością jest bycie w stałej gotowości i na rozkaz.

Dbanie o zdrowie to osobista odpowiedzialność każdej osoby. Jesteśmy psychofizyczną całością. Codziennie potrzebujemy dbać zarówno o ciało jak i umysł. Od czego zaczniesz, jeśli chcesz sprawniej radzić sobie z codziennością? Właśnie na tym polu codzienności, tu i teraz, rozgrywa się życie i decyduje jego jakość. Warto zacząć od refleksji i samoświadomości, żeby móc celnie zaprojektować potrzebne w dbaniu o swoje zdrowie działania. Jakiego rodzaju zmiany potrzebujesz? Aktywność fizyczna? Spokój ? Efektywniejsze zarządzanie sobą w czasie? Sylwetka? Zdrowe jedzenie? Samoakceptacja i poczucie własnej wartości? Zdrowe relacje? Co potrzebujesz zmienić, żeby poczuć istotną różnicę? Ważne pytania coachingowe otwierające gotowość do zmiany brzmią: co konkretnie chcesz osiągnąć w sprawie swojego zdrowia? Ciekawe, jak zmieni się Twoje życie, jak osiągniesz swój cel? I co jeszcze stanie się wtedy dla Ciebie możliwe?

Aktywność fizyczna to filar zdrowia. Regularna aktywność sportowa, jak pokazują badania jest jednym z najistotniejszych elementów profilaktyki uzależnień i szeroko rozumianej promocji zdrowia. Wszyscy wiemy, że wprowadzenie zmiany jest wyzwaniem. Jednak po miesiącu, góra trzech, masz już więcej sprzymierzeńców – nawyki i przyzwyczajenia są po Twojej stronie. A Ty ćwiczysz regularnie?

W codzienności zawodowej i osobistej, kluczową rolę odgrywa radzenie sobie z emocjami. Radzenie sobie z emocjami to umiejętność, której się uczymy przez całe życie. Czasami w bólach. Umiejętność rozpoznawania, rozumienia i akceptowania swoich emocji determinuje poziom doświadczanego stresu oraz strategię radzenia sobie z nim. A jak Ty radzisz sobie z emocjami? Ty kierujesz nimi, czy one Tobą?

Praca z ludźmi zawsze wywołuje wiele napięć. I w związku z tym, praca w Straży i Policji wymaga wysokich kompetencji osobistych, komunikacyjnych. Zanim zrozumiemy o co chodzi innym, warto mieć przede wszystkim świadomość, co jest dla nas osobiście ważne. Jakie są Twoje osobiste preferencje i potrzeby w komunikacji z innymi? Na szkoleniu dowiesz się jaki jest styl Twój styl komunikacji i budowania relacji. Dowiesz się co to oznacza dla Ciebie i osób, z którymi masz kontakt na służbie. Po tym, jak zrozumiesz, co jest dla Ciebie ważne, łatwiej dostrzeżesz i trafniej odpowiesz na potrzeby komunikacyjne innych. A za tym stoi umiejętność wywierania wpływu w różnych interakcjach z ludźmi oraz osobista skuteczność.

Zapewne zdarzyło Ci się kiedyś w sytuacjach trudnych, wywołujących stres, korzystać ze wsparcia kolegów, koleżanek z pracy. Codziennie spotykamy się z wieloma trudnymi sytuacjami zawodowymi, które przez innych zostały już rozwiązane. Proponowany w programie Action Learning jest metodą grupowej pracy, która pozwala na wspólne szukanie rozwiązań lub dzielenie się doświadczeniem. 

Tego rodzaju przepływ wiedzy i dobrych praktyk może dawać ogromne wsparcie funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom. Zapewnia szybszy wzrost umiejętności. Systematyczne spotykanie się w małych grupach z wykorzystaniem metody Action Learning pozwala wypracowywać coraz doskonalsze strategie efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na służbie. Sprawdziła to nie tylko Toyota, ale także wiele instytucji na świecie i w Polsce. Oprócz doskonalenia jakości, Action Learning pozytywnie wpływa na obniżenie stresu związanego z codziennym pełnieniem obowiązków.

Uczestniczysz w testowaniu programu, który docelowo może stać się programem rekomendowanym dla służb mundurowych. Program Zdrowie na Służbie 
w najszerszym zakresie obejmuje następujące elementy: 

  1. szkolenia z umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji jako strategii radzenia sobie z emocjami, 
  2. indywidualnego coachingu, pozwalającego pracować z Twoimi osobistymi celami zdrowotnymi, 
  3. Action Learningu, jako umiejętności grupowego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi poprzez uczenie się od innych i wspólne szukanie rozwiązań oraz aktywności sportowej, jako fundamentalnego regulatora zdrowia fizycznego. 

Program jest nowoczesny. Korzysta z najnowszych i najbardziej atrakcyjnych metod pracy rozwojowej – coachingu i Action Learningu. Program skonstruowany jest w oparciu o najnowsze na świecie badania dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Podczas trwania programu chcemy Cię zaprosić do prowadzenia dzienniczka „Meldunki o zdrowiu”. Dzięki codziennej krótkiej refleksji o swoim zdrowiu zaczniesz zauważać zmiany, dostrzegać swoje emocje, potrzeby i reakcje, a tym samym świadomie umacniać swoje zdrowotne nawyki.

Potrzebujesz wiedzieć, że program jest realizowany przez zewnętrznych ekspertów i ekspertki. Dane zebrane w testach on-line i dzienniczkach będą anonimizowane, oznacza to, że będziemy znali ich treść, ale nie będziemy wiedzieli do kogo należą. Będą służyły budowaniu Twojej wiedzy o sobie, swoich zdrowotnych nawykach oraz wyciąganiu ogólnych wniosków do rekomendacji programu ZDROWIE NA SŁUŻBIE.

Bardzo ważna jest Twoja opinia o programie. Na zakończenie programu prosimy o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Informacje o tym, co Ci się podobało, a co warto zmienić, pomogą nam udoskonalić program ZDROWIE NA SŁUŻBIE.

Zadanie współfinansowane ze środków GCPU w ramach Narodowego Programu Zdrowia:

Partnerzy programu: